7-8 września 2018, Bydgoszcz, Opera Nova

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce


Prof. dr hab. Jakub Kałużny

Wykształcenie i tytuły naukowe

  • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone w 1994 roku
  • Specjalizacja z okulistyki: I° (1997), II° (2000)
  • Doktorat (2000)
  • Habilitacja (2008)
  • 26 października 2017 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał nominację profesorską

Kariera zawodowa

- W latach 1995-2001 asystent w Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Bydgoszczy

- Od 2001 r. do 2011 adiunkt w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy 

 - Od 2003 r. wraz z Prof. Józefem Kałużnym i dr hab. Bartłomiejem Kałużnym współtwórca i pracownik  Kliniki Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy, a od 2018 kierownik medyczny tej Kliniki

Obecnie kieruje Zakładem Biologii Układu Wzrokowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK 

Osiągnięcia zawodowe

- Wyróżnienie w uznaniu szczególnych wartości rozprawy doktorskiej (2001)

- Indywidualna Nagroda Rektora II Stopnia za działalność naukową (2002)

- Udział w pracach zespołu badającego zastosowanie Spektralnej Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce okulistycznej (2000-2006)

-Prof. dr hab.  Jakub Kałużny jest autorem lub współautorem ponad 80 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych

Zainteresowania zawodowe

Szczególne zainteresowania: chirurgia zaćmy, chirurgia jaskry, diagnostyka i leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa oraz optyczna tomografia koherentna, od roku 2008: chirurgia witreoretinalna.

Staże zagraniczne

  • Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital in New York (1997)
  •  US Army Hospital in Heidelberg (1999)
  • New York Eye and Ear Infirmary (2005, 2009)

 

Prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny

Wykształcenie i tytuły naukowe

  - Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy ukończone w 1999 r.

  - Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia (2000-2001)

  - Stopnie i tytuły naukowe: doktorat (2005), habilitacja (2010)

     30.07.2018 r. - Profesor nauk medycznych

  - Specjalizacja z okulistyki (2006)

Kariera zawodowa:

 - Od 2001 r. do chwili obecnej asystent i adiunkt w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy

- Od 2003 r. do chwili obecnej lekarz okulista w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA w Bydgoszczy

- Od 1.08.2018 r.  - Kierownik Kliniki Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy

Osiągnięcia zawodowe

- Nagroda za najlepszą pracę prezentowaną na 35 Kongresie ECLSO w Londynie, 23-26.06.2005

- Nagroda ARVO International, maj 2006 r., Fort Lauderdale, USA

- Nagroda Zespołowa Rektora UMK w Toruniu I Stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej w 2005 roku

- Nagroda Zespołowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kategorii: Wynalazek w dziedzinie produktu i technologii, 2006

- I nagroda za rozprawę doktorską, Komisja Naukowa Zarządu Głównego PTO, 20.06.2007

- Udział w pracach zespołu badającego zastosowanie Spektralnej Optycznej Tomografii Koherentnej w diagnostyce okulistycznej, 2001-2006

Dr hab. med. Bartłomiej Kałużny jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (CorneaEuropean Journal of OphthalmologyOphthalmic and Physiological OpticsOptometry and Vision Science, Journal of Cataract and Refractive Surgery). W grudniu 2008 r. wykonał pierwszy, po czterdziestoletniej przerwie, przeszczep rogówki w województwie kujawsko-pomorskim.

Zainteresowania zawodowe

Szczególne zainteresowania to chirurgia zaćmy, chirurgia refrakcyjna, choroby rogówki i powierzchni oka, kontaktologia oraz optyczna tomografia koherentna. Rocznie wykonuje pond 500 operacji okulistycznych.

Staże zagraniczne

- Hospital Clinico San Carlos, Ophthalmology Department, Madryt, 1998
- Moorfields Eye Hospital, London, 2007
- Moorfields Eye Hospital, Dubaj, 2009

Opera Nova
Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

7-8 września 2018

ORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Partner organizacyjny:
Klinika Okulistyczna OFTALMIKA
im. Prof. Józefa Kałużnego

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Zakład Biologii Układu Wzrokowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Tel.: 52 585 54 08

Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Tel.: 52 365 58 49