7-8 września 2018, Bydgoszcz, Opera Nova

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce


Konferencja tradycyjnie składać się będzie z wykładów zaprezentowanych przez zaproszonych gości oraz prezentacji ciekawych przypadków, które zgłosić może każdy uczestnik konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania ciekawych przypadków i podzielenia się swoim bogatym doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu schorzeń oczu.

Regulamin zgłaszania przypadków klinicznych:
1. Do prezentacji w ramach Konferencji można zgłaszać oryginalne przypadki kliniczne dotyczące zastosowania OCT w diagnostyce lub leczeniu chorób przedniego lub tylnego odcinka oka.
2. Najlepsze przypadki zostaną przedstawione przez jednego z autorów na sesji „Przypadki kliniczne” w postaci 6 minutowych wystąpień. Pozostałe będą zaprezentowane w postaci posterów elektronicznych. Wyboru dokona Komitet Naukowy Konferencji.
3. Każdy przypadek powinien być przedstawiony na maksymalnie 6-7 slajdach. Proponujemy następujący układ prezentacji: Slajd 1: Dane demograficzne, wywiad, Slajd 2: Zdjęcie dna oka lub odcinka przedniego, Slajd 3: Badanie OCT, Slajd 4: Badania dodatkowe: AF, USG, ICG, MR, Slajd 5: Różnicowanie (w punktach), Slajd 6: Rozpoznanie. Możliwy jest inny układ prezentacji zgodnie z upodobaniami autora.
4. Nadesłanie pracy nie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do prezentacji. Organizatorzy nie wykorzystają nadesłanych materiałów w innych celach niż prezentacja podczas sesji kongresu lub w postaci postera elektronicznego.

Termin zgłaszania przypadków do 30 czerwca 2018 r.
Komitet Naukowy Konferencji poinformuje autorów, którzy przesłali prezentacje z przypadkiem, czy praca została zakwalifikowana. 

Wymagania techniczne:
1. Plik Power Point (ostatecznie plik PDF), prezentacje nie mogą zawierać animacji oraz fragmentów filmów
2. Proporcje obrazu: 4:3, układ poziomy
3. Ilość slajdów: od 1 do 7
4. Rozdzielczość, w której będą wyświetlane materiały: 1024×768.

Prezentacje zakwalifikowane do sesji plakatowej zostaną przekonwertowane przed Konferencją do specjalnego programu umożliwiającego uczestnikom ich przeglądanie na monitorach plazmowych.

Opera Nova
Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

7-8 września 2018

ORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Partner organizacyjny:
Klinika Okulistyczna OFTALMIKA
im. Prof. Józefa Kałużnego

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Zakład Biologii Układu Wzrokowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Tel.: 52 585 54 08

Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Tel.: 52 365 58 49