7-8 września 2018, Bydgoszcz, Opera Nova

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OCT w Okulistyce


Uczestnictwo

I TerminII TerminNa miejscu
Opłata za udział w konferencjido 2018-04-30
550,00 PLN
do 2018-09-06
600,00 PLN
do 2018-09-07
650,00 PLN

Kursy

I TerminII TerminNa miejscu
Kolacjado 2018-09-07
100,00 PLN
do do 2018-09-07
100,00 PLN

Wpłat za udział w konferencji można dokonać na konto Biura Organizacji Konferencji:

Inspirecongress sp. z o.o.

50-315 Wrocław

ul. Nowowiejska 38

Citibank Handlowy: 38 1030 0019 0109 8533 0003 4601

Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji można dokonać wyłącznie pisemnie
(pocztą lub e-mailem) podając jednocześnie numer konta, na które ma być
zwrócona wpłacona kwota. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji
wniesiona opłata rejestracyjna może być przepisana na inną osobę wyłącznie po
uzgodnieniu z Biurem Organizacyjnym. Przy rezygnacji z udziału w obradach po
20.08.2018 r. – 50%, natomiast po 03.09.2018 r. opłata rejestracyjna nie podlega
zwrotowi.

Opera Nova
Marszałka Focha 5
85-070 Bydgoszcz

7-8 września 2018

ORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Nowowiejska 38
50-315 Wrocław

Partner organizacyjny:
Klinika Okulistyczna OFTALMIKA
im. Prof. Józefa Kałużnego

BIURO ORGANIZATORA

InspireCongress Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 38,
50-315 Wrocław
Tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: biuro@inspirecongress.pl

PARTNER NAUKOWY

Zakład Biologii Układu Wzrokowego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Tel.: 52 585 54 08

Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Tel.: 52 365 58 49